Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


此不敢縦逸諌議大夫唐制掌諌諭得失侍從賛相之職魏徴詳見任賢

對曰古者聖哲之主皆亦近取諸身故能逺體諸

物昔楚聘詹楚春秋時國名僣稱王詹何楚詹尹之後𨼆扵釣楚莊王聞而異之召而

問焉出列子問其理國之要詹何對以脩身之術楚王又

問理國何如詹何曰未聞身理而國亂者陛下𠩄明

實同古義按通鑑武徳九年太宗謂侍臣曰君依扵國國依扵民刻民以奉君猶割肉以充腹

腹飽而身斃君富而國亡故人君之患不自外來常由身出夫欲盛則費廣費廣則賦重賦重則民愁民

愁則國危國危則君䘮矣朕嘗以此思之故不敢縱欲也與此章辭異而㫖同故附見于此

  愚按中庸九經脩身為先大學八目脩身為本古者二帝三王之治未有不先正其身而能

  天下者也故堯必克明峻徳而後能𥠖民時雍舜必帝徳㒺愆而後能邦咸寧禹必祗台徳