Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  先而後能朔南暨聲教湯必懋昭大徳而後能表正萬邦武王必建其有極而後能作民父母

  盖身者表也天下者景也未有表正而景曲者也身者源也天下者流也未有源清而流濁者

  也後之人君若漢髙之約法除苛文景之㡬致刑措宣帝之綜核名實光武之恭勤儉約明帝

  之明察善斷孝章之寛厚長者其愛民之心治民之具盖亦有合乎先王者矣特其本原之地

  有未純焉者爾由此觀之身心與家國天下為一者三代以上之治也身心與家國天下為二

  者三代以下之治也唐太宗以英武之姿當大亂之後芟除群雄拓定四海一旦君臨南靣首

  告其群臣曰安天下必須先正其身未有身正而影曲者斯言也非三代以下之言也魏徴斯

  時正當告之以中庸之九經大學之八目于以闡揚聖學之奥于以發明心術之㣲可也顧乃

  以楚王詹何之言言之何其逺哉使太宗斯時得聞一帝三王之學必将終始如一而無晚年

  之悔内外如一而無宫闈之愧矣豈特貞觀之治而已邪惜乎太宗能言之而不能行之魏徴