Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


 額曰司南利用東嶽廟在朝陽門外二里元延祐中建有趙孟頫書道教碑及虞集隸書仁

 聖宫碑趙世延書昭德殿碑列墀下神像係元昭文館大學士劉元手塑明正統中重修有英宗御

 製碑記 本朝康熙三十九年重修有  聖祖仁皇帝御製碑文又  御書額曰靈昭發

 雍正十年乾隆二十六年重修  高宗純皇帝御書嶽宗昭貺蒼靈贊化諸額并  御

 製碑文及詩又乾隆二十一年於 靜明園内山西建東嶽天齊廟名仁育宫  御書殿内額

 曰蒼靈賜禧有  御製玉泉山東嶽廟碑文安佑廟在 南苑中王公臺雍正中建

 祀 司土之神  世宗憲皇帝御書額曰薰風布澤河神廟在 綺春園内嘉慶二十

 二年建  仁宗睿皇帝御書朝宗廣運鏡清寰宇二殿額龍王廟在 靜明園内山東

 乾隆十六年因舊址重修  御書正殿額曰靈源昭應殿前洎岸上有  御製碑二座其

 在 暢春園南者曰泉宗廟在昆明湖者曰廣潤祠又黒龍潭龍王廟詳後直隸志山川門