Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  縣在府南三十五里東西距一百六十里南北距四十三里東至南和縣界二十里西至山西遼

  州和順縣界一 百四十里南至廣平府永年縣界二十五里北至 邢臺縣界一十八里東南至永年

  縣治七十里西南至河南彰徳府武安縣界四十里東北至南和縣界七十里西北至遼州治二百

  里本漢襄國縣地隋開皇十六年析龍岡地置沙河縣屬邢州唐武德初於縣置温州四年州廢縣

  還屬邢州五代因之宋屬信德府金屬邢州元屬順德路明屬順德府 本朝因之南和縣

  在府東南四十里東西距五十五里南北距四 十五里東至平鄉縣界三十五里西至邢臺縣界 二

  十里南至廣平府永年縣界二十里北至任縣界二十五里東南至廣平府雞澤縣治四十里西南

  至沙 河縣界四十里東北至鉅鹿縣治九十里西北至 内邱縣治九十里漢置南和縣屬廣平國後

  漢屬鉅鹿郡建安十七年割屬魏郡晉屬廣平郡後併入任縣後魏太和二十年復置永安中於縣

  置北廣平郡高齊郡省後周又置南和郡隋開皇初郡廢屬襄國郡唐武德初於縣置和州四年州