Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 大兵臨城兄弟誓死堅守城破皆殉難 本乾隆四十一年並  賜諡節愍

 ︹本朝︺梁清標正定人夢龍曽孫明崇禎進士選庶吉士順治初授編修累遷兵部尚書有武

 林斥生誣首逆案株連甚衆清標訊得其情置之法餘皆得全康熙九年調戸部時議撤諸藩清標

 奉  命之廣東移尚可喜家口兵衆洶湧民皆竄匿清標鎮靜以安人心得無變二十一年大

 旱  聖祖仁皇帝問弭災之方清標以省刑為對拜保和殿大學士卒於官馬逢伯

 藁城人少孤性至孝奉母趙氏色養備至幼與左光斗馬士奇諸人遊以詩文相倡和居恒讀書不

 倦由貢生官博平知縣卒趙丕承正定人順治初由貢生知鄖縣逆賊王光泰陷城被執罵

 賊不屈死傅維鱗靈夀人順治進士選庶吉士授編修出為東昌兵備道治行第一厯遷左

 副都御史上勸學疏數百言語極剴切累進工部尚書加太子太保所著有明書三百卷及歉齋説

 書四思堂文集崔華平山人順治進士康熙初除𨳩化知縣政務寛平力除蠧弊值耿逆之變