Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 城陷華齎印從間迫出檄召義勇涕泣𨳩諭立聚萬人躬冒矢石閱五日城復未幾再陷遭掠尤慘

 民無叛志亂平流亡初集積逋無𮅕華繪圖上督臣乞為請命盡蠲額賦者四年累擢兩淮鹽運使

 寛於催課而賦悉辦三十一年遷甘肅莊涼道未行卒淮商祠祀之杜維喬晉州人母病每

 夜禱天願以身代至頭顙皆裂順治年間 旌同州茹顯相亦以孝事繼母見稱於鄕雍正年間

 楊先烈正定人幼孤事母孝家貧甘㫖不缺母歿廬墓三年康熙年間 旌孫榮

 正定人任曲尋鎮標千總雍正十三年逆苗犯丹江榮與武英同撃賊於平寨河死之事  聞

 議䘏廕把總張麟正欒城人康熙舉人性至孝少孤母色養備至歲歉倡捐穀百石全

 活無算乾隆年間 旌張裔慎欒城人貢生少孤稍長詢得父墓匍匐往拜一慟幾絶時

 祖父母垂白在堂裔慎以童稚能得其歡心母病𥸤天求代衣不解帶者數月及歿哀毁骨立三年

 未嘗見齒性慷慨好施與鄉人有古君子之稱乾隆年間 旌梁士瑋阜平人任四川成都