Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 為盜漢儒捕殺之擢湖廣按察使㑹楚宗人華越訐嗣王華奎以王姓子冒襲下撫按勘諸宗以巡

 撫趙可懷左袒華奎伺而撲殺之時變起倉猝人心恟懼漢儒獨鎮靜故緩其獄已而首惡抵法餘

 悉平反累遷宣大總督天啟初入為兵部尚書魏忠賢矯㫖欲廕其弟姪為錦衣僉事漢儒上疏力

 爭言極鯁直㑹丁母憂歸崇禎初進太子太保未及赴召卒諡肅敏成基命大名人萬厯進

 士改庶吉士授編修累遷禮部侍郎魏忠賢用事絶弗與通及楊漣獄起忠賢指為黨矯㫖奪官崇

 禎初復起吏部侍郎召見平臺咨方畧力薦舊輔孫承宗尋拜禮部尚書東閣大學士日夜籌畫邊

 事奏疏數十上咸中機宜以疾歸卒諡文穆李其紀清豐人萬厯進士授工部主事調吏

 部厯升郎中典𨕖事帝嘉其廉直後以事左遷行人司副遂還里崇禎十五年城陷不屈死 本朝

 乾隆四十一年 賜諡烈愍 張 三傑魏縣人天啟中舉於鄉厯官户部員外郎崇禎

 末李自成陷京城三傑為賊所執不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍張力