Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 人崇禎進士為萊州府推官罷歸李自成陷京師遣偽官至縣力偕同邑紳士誅之為賊將所執大

 罵而死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍楊 希震長垣人崇禎進士知堂邑縣時

 𡻕大旱請蠲積逋四萬八千有奇李自成遣偽官至希震結壯士謀誅之事洩被酷刑令供同謀者

 希震忍死不言賊斷其頭身仆復躍起若擊賊狀賊大驚擲之城外忽白氣亙天久之方散 本朝

 乾隆四十一年 賜諡烈愍 劉 永錫魏縣人崇禎舉人授長洲學教諭明亡後隱居

 於陽澄湖巡撫欲薦之以疾固辭家貧衣食或不給淡如也常自鼔枻出至中流作歌歌竟而返及

 卒其友與門人共葬之又大名舉人夏道一明亡不仕率婦子耕績作紡車以自給人以為永錫之

 

 ︹本朝︺成克鞏基命子順治初授檢討累官内秘書院大學士疏請定曹銓置簿之條以覈功

 過嚴督撫考察之例以勵法廉立劇邑久任之規以課成效嚴誣告反坐之例以社刁風切中時要