Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  津宋江休復縣壁記九河綿絡之奥區宋黄庭堅上梁文南距衞

  北負漳為險舊府

 ︹風俗︺俗近梁魯微重而矜節史記貨殖傳剛武尚氣力

  地理人人知本農桑勸學校宋晁無咎澶淵登科記俗尚義

  槪有古推遜之風澶淵舊志先人後已務崇禮讓

 ︹城池︺大名府城周八里有奇門四外有濠廣七丈五尺明建文三年嘉靖四十年甃甎

   本朝康熙年間修乾隆三十三年重修 大名元城兩縣附郭南樂縣城周六里有

  奇門四濠廣一丈元末築明嘉靖三十四年甃甎 本朝康熙十二年清豐縣城

  里有奇門四濠廣三文明成化初築崇禎十一年甃甎 本朝康熙十三年東明縣城

  周七里有奇門四濠廣六丈明宏治四年崇禎十二年甃甎 本朝康熙九年開州城