Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  舊土城周二十四里門四濠廣一丈宋時舊址明宏治以來相繼修築長垣縣城

  里有奇門四濠廣四丈六尺明正統十四年築崇禎十年甃甎 本朝康熙年閒修雍正九年築䕶

  

 ︹學校︺大名府學在府治東南明永樂元年建 本朝康熙十一年修入學額數二十名

  大名縣學舊在縣治西南明洪武三年建 本朝乾隆二十三年縣移附府城學署併入

  元城縣學入學額數十五名又大名鄉學在舊魏縣東南本魏縣學 本朝乾隆二十三年裁改入

  學額數十六名元城縣學在縣治西北明永樂元年建入學額數十五名南樂縣

  學在縣治東南明洪武三年建入學額數十五名清豐縣學在縣治北明洪武七年

  入學額數二十三名東明縣學在縣治東南明洪治中建入學額數二十三名開州

  學在州城東門内元大德間建入學額數二十三名長垣縣學在縣治西明洪武元