Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   楊洪六合人正統初守備赤城獨石以擊寇功進都指揮同知充右參將建議加築開平城拓

   龍門所自獨石至潮河川增至堠臺六十邢𫝑相接十二年充總兵官鎮宣府景㤗中佩鎮朔大將

   軍印以疾召還京卒贈潁國公洪御軍嚴肅士馬精强為一時邊將冠迤北憚之稱為楊王牲好儒

   雅請建學宣府教諸將子弟朱謙夏邑人正統末充總兵官鎮宣府敵屢入犯謙力戰却之

   景泰初郭登守大同謙守宣府數以羸師挫勁𮪍敵不敢軼宣大南侵者二人力為多李秉

   曹縣人景泰二年以僉都御史代侍郎劉連督宣府軍餉盡反連弊政厚恤屯軍發帑市牛種士卒

   自城守外悉令屯作凡使者至及宦官鎮守供億料歛皆罷之尋命兼巡撫乃易守帥練士卒興學

   校經久之䇿細大畢舉邊關千里閒比尸樂業天順初罷巡撫改官憲宗立復命以副都御史往撫

   軍民聞其來夾道歡迎葉盛崑山人景泰時為右參政督餉宣府協贊軍務自土木之變獨

   石馬營龍門諸衛赤城鵰鶚諸堡將士皆棄城遁盛悉收復之發帑市牛種給軍盡心拊循惠政大