Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   容數堡士馬者謹斥堠遠瞭望兵至夜舉火晝鳴礮併力堅守規畫周詳後莫能易後移守開平再

   鎮宣府五出塞皆有功趙羾祥符人永樂中以禮部尚書督建隆慶保安二州撫綏新集民

   安其薛祿膠州人宣德初佩鎮朔大將軍印守宣府屢立功建議徙開平於内城以便戍

   守又築獨石隆慶等城躬視版築與卒伍同勞苦譚廣丹徒人時以左都督鎮宣府二十年

   撫士卒有恩邊徼帖然李儀涿州人正統初宣鎮始設巡撫命儀以僉都御史往時軍府草

   創儀規畫俱可法守潔廉持正邊儌信畏以被誣下吏死嘉靖初鎮人建昭德祠以祀之羅亨

   信東莞人正統五年以僉都御史巡撫宣府汰諸衛冗官老弱者四百八十餘人土木之變人情

   恟懼有議棄宣府城者官吏軍民紛然就道亨信仗劎坐城門令曰敢出城一歩者斬乂誓諸將曰

   朝廷付亨信此城以死守之人心始定額森奉車駕至傳命啟門亨信登城語曰奉命守城不敢擅

   啟門額森乃去時額森兵日薄城下亨信以孤當其衝外禦强寇内屏京師以勞進副都御史