Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   良妻袁氏李淳新妻徐氏劉廷瑞妻米氏郝峻妻梁氏盧上元妻趙氏王國相妻趙氏王河妻武氏

   宋淵妻郭氏馮貞妻王氏朱國相妻段氏張璋妻王氏李芝妻蘇氏王學純妻孫氏李蕙妻苗氏侯

   維祉妻李氏劉中翰妻阮氏劉相臣妻高氏趙克誠妻段氏康煜元妻李氏武鎮妻賈氏賀德炳妻

   康氏均乾隆年閒 旌薛永中妻王氏西寕人矢志守節孝事孀姑撫孤成立同

   縣節婦李恒文妻李氏任之璧妻馬氏馬衛城妻李氏馬義珍妻董氏李琦妻張氏馮勉妻康氏李

   植妻張氏李壑妻鄧氏李址妻董氏楊成智妻陳氏王永昌妻李氏賈安妻王氏董獻珍妻劉氏田

   計妻陳氏李琠妻鄧氏李煒妻單氏均乾隆年閒 旌牛寛妻院氏懷安人夫亡守

   節同縣節婦李春泰妻王氏杜延芝妻薛氏王時若妻康氏均乾隆年閒 旌劉琪妻張

   氏延慶人早寡食貧守志姑殁勉營喪葬撫孤立同州節婦趙連科妻胡氏賀文元妻唐氏崔

   洙妻成氏解元兆妻張氏段應麟妻康氏均乾隆年閒 旌陳大受妻趙氏