Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 十一年有  御製告祭  昭陵恭述十二韻詩  世宗憲皇帝雍邸集有謁

 昭陵恭頌詩乾隆八年十九年四十三年四十八年均有  御製恭謁  昭陵詩又

  御製  昭陵石馬歌  二陵各設總管及掌關防官八旗章京等員四季祀典各隨其

 時以宗室公三人為主祭官移駐奉天𡻕時承祭乾隆八年有  御製示盛京奉  祀諸

 宗室詩四十三年有  御製盛京奉祀諸宗室來接詩以誌事四十八年有  御

 製盛京奉  祀諸宗室來接詩以示之詩

懿靖大貴妃園寢在  昭陵之西饗殿三楹左右配房各三楹

︹苑囿︺

 御花園在城西北五里 國初建順治十三年改為長寕寺内務府所司諸園

 遼河東果園及山場共九十處 盛京内務府司之遼河西果園七十五處舊屬 京師内務府雍