Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   理志臨溟縣有鎮曰新昌疑即漢時舊縣也析木故城在海城縣東南四十里遼置縣

   屬遼陽府尋隸銅州廣利軍屬東京道金皇統三年廢州以縣屬澄州元省今有土堡周二里有奇

   土人猶稱析木城即其遺址 按遼志以析木本漢望平縣地而諸志從之今考水經注大遼水自

   塞外東流直遼東之望平縣西屈而西南流逕襄平縣故城西是漢之望平居襄平之北其地當在

   今遼陽以北近遼河之上流析木在海城東南相去轉遠遼志之言非是且遼志既以顯州之山東

   縣為漢望平縣而又以此為望平縣亦自相矛盾矣耀州故城在海城縣西南六十里遼

   置州領巖淵縣隸海州金廢今有耀州城周二里餘即其故址 按遼志耀州本渤海椒州故縣五

   椒山貂嶺澌泉尖山巖淵皆廢東北至海州二百里巖淵縣東界新羅故平壤城在縣西南東北至

   海州一百二十里通志考海城唐初置蓋州入渤海為南京南海府統沃晴椒三州六縣遼時耀州

   即南海所統之椒州也又漢書高句驪蓋馬大山在平壤今海城西南實蓋平界也遼隊故