Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   城在海城縣西漢置縣屬遼東郡顔師古曰隊音遂後漢省公孫度復置魏景初元年幽州刺史

   母邱儉擊公孫淵屯遼東南界淵逆儉於遼隊㑹天雨十餘日遼水大漲儉戰不利引軍還明年司

   馬懿征淵淵遣將軍卑衍楊祚等屯遼隊圍塹二十餘里懿佯出其南而潛軍濟水出其北徑指襄

   平晉廢水經注大遼水東逕遼隊縣故城西遼史地理志仙鄉縣本漢遼隊縣渤海為永豐縣遼改

   名屬遼陽府金廢明統志遼隊廢縣在海州衛西六十里蓋州故城今蓋平縣治遼史地

   理志本高麗蓋牟城渤海改蓋州又改辰州以辰韓得名井邑駢列最為衝㑹遼徙其民於祖州初

   曰長平軍尋改辰州奉國軍屬東京道統建安一縣金史地理志明昌四年罷哈斯罕建辰州遼海

   軍六年以與陳同咅仍名蓋州元史地理志初為蓋州路至元六年并為東京支郡八年省建安縣

   入州屬遼陽路明初改置衛 按遼志辰州本高麗蓋牟城唐太宗㑹李世勣攻破蓋牟城即此渤

   海改為蓋州又改辰州可知蓋平之為唐時蓋牟決然無疑若據朝鮮古志云辰韓反在朝鮮之東