Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  以為甚遠不知海城周秦時實屬朝鮮通志海城東南至蓋平界六十里則蓋平自在朝觧之東也

  哈斯罕改見前平郭故城在蓋平縣南漢置縣屬遼東郡後漢因之晉省縣而城存

  大興四年慕容廆以其子翰鎮遼東仁鎮平郭咸和八年仁據平郭以叛慕容皝咸康二年親襲仁

  於平郭自昌黎東踐冰而進凡三百餘里至厯林口捨輜重輕兵趨平郭遂克之七年皝又使其子

  恪鎮平郭後魏太延二年北燕主馮宏奔高麗高麗處之於平郭尋徙北豐後高麗改置建安城唐

  貞觀十九年征高麗張儉進渡遼水趨建安城又李世勣言建安在南安市在北安市先下然後向

  建安二城蓋相近也儀鳳初徙熊津都督府於建安故城賈耽曰自安東都䕶府西南至建安城三

  百里故平郭縣也熊岳故城在蓋平縣西南六十里遼史地理志東京盧州元德軍本

  渤海杉盧郡故縣五山陽杉盧漢陽白巖霜巖皆廢在京東一百三十里治熊岳縣西至海一十五

  里傍海有熊岳山金廢州以縣屬蓋州元至元六年併入建安縣八年又併建安縣入蓋州今為熊