Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  遷御史中尉仍兼黄門恭之出秉直繩内參機密凡是益國利民之亊必以奏聞諫諍盡言無所顧

  憚選用御史皆當世名軰後為爾朱世隆所害太昌中贈雍州刺史︹隋︺李衍襄平人父弼為

  周太師行少專武藝慷慨有志畧仕隋以行軍總管討叛蠻平之進位柱國拜安州刺史有惠政

  ︹唐︺李謹行靺鞨人父突地稽初亊隋及唐武徳初奉朝貢授總管以戰功封𦒿國公貞觀

  初進右䘙將軍賜姓李謹行偉容貌勇冠軍中累遷營州都督高宗時破高麗于發盧河之西妻劉

  氏亦以伐匈奴功封燕國夫人上元元年發兵討新羅以謹行為安東鎮撫大使三戰皆捷新羅乃

  入貢謝罪三年破吐蕃于青海封燕國公卒贈幽州都督侯希逸營州人天寶末為州禆将

  安祿山叛以其親將為平盧節度使希逸率兵與安東都䕶王元志斬之數撃賊有功以孤軍無援

  浮海保青州寶應初平史朝義加檢校工部尚書圖形淩煙閣李澄遼東襄平人隋蒲山公寛

  之裔德宗時為滑州刺史李希烈陷汴滑州亦降興元𥘉澄自永平遣盧融間道奉表謁行在徳宗