Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/16

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  嘉之署帛詔納蠟丸授澄刑部尚書汴滑節度使澄密勒訓士馬以計誅希烈養子之戍白馬者及

  希烈悉衆圍陳州澄遂引兵歸國貞元初遷檢校尚書左僕射義成軍節度使封隴西王卒贈司空

  ︹遼︺高模翰一名松渤海人有膂力善騎射好談兵太祖平渤海模翰避地高麗後亡歸卞

  獄太祖知其才貰之唐師五十萬攻太原石敬塘求救太宗遣模翰與唐師戰敗之太原圍解上諭

  曰朕自起兵百餘戰卿功第一授上將軍及晉叛盟出師南伐模翰爲前驅殺𫉬甚衆降杜重威車

  駕入汴加特進應厯初召爲中臺省右相至東京父老歡迎曰公起自戎行SKchar身富貴爲鄉里榮相

  如買臣軰不足過也遷左相卒耶律休格少有公輔器乾亨𥘉將兵救南京與宋戰于高

  梁河及瓦橋關皆有功聖宗即位太后稱制今休格總南面軍務休格均戍兵立更休法勸農桑修

  武備省賦役恤孤寡戒戍兵無犯宋境雖馬牛逸于北者悉還之遠近向化邊鄙以安休格智畧宏

  遠料敵如神每戰勝讓功諸將故士卒樂爲之用身更百戰未嘗殺一無辜及卒詔立祠南京 休