Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  卷及卒公卿唁于朝士大夫弔于家曰正人亡矣卒贈資政大夫追封太原郡公諡文忠有詩文十

  五卷行於世趙洙至正閒為遼陽儒學提舉紅巾賊陷遼陽洙與妻許氏避資善寺賊至不

  屈厲聲叱之遂見殺許氏罵不絶口亦遇害寺僧收其屍葬之︹明︺吳立鳳陽𪧐州人洪武初

  以人都督府斷事官招撫遼東遷蓋州衛指揮僉事再破納克楚屢有軍功守蓋二十餘年治城郭

  練兵甲課農興學勤勞夙夜由是兵食饒足政事修舉人多頌之 納克楚舊作納哈岀今改正

  房暠仕元為遼陽行省左丞洪武初力贊平章劉益奉表歸款及益被王保保所害暠與右丞

  張良佐勒兵悉捕其黨馬彦翬等斬之迎呉立鎮撫軍民攝遼東衞事太祖以立與良佐暠俱為指

  揮簽事共守蓋州後調東寕衞皆有勞績未幾納克楚至見城有備越蓋州至金州敗還暠等乘勝

  追擊斬獲甚衆張良佐元遼陽行省右丞洪武四年屯兵金州壘土為城與左丞房暠力贊

  劉益歸附詔以良佐為蓋州衞指揮僉事攝遼東衛事納克楚至良佐擊敗之𫉬鼐爾布哈於火焰