Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/148

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  石磯又東北即白鷺洲其南岸曰犢兒磯上接江寕浦口下為大勝河其東有水數曲曰響水溝燈

  盞溝上新河中新河下新河其北岸則芝蔴河穴子河王家套八字溝浦子口在江浦縣境南岸自

  下新河而東分為三股名三汊河又東為草鞋夾夾外為道士洲有江心營近南曰䕶國洲中口洲

  皆屬江寕縣境自中口州而下有山曰焦家嘴又東為觀音港港口曰燕子磯又東厯濤山唐家渡

  袁家河東陽港接黄天蕩其中有洲皆屬上元縣境北岸自浦子口東有欄江工部官洲老洲柳洲

  趙家扁擔等洲其東為扁擔河其北即滁河口江流至此亦曰宣化漾有洲亦名新洲其下有礬山

  又數里為西溝近黄天蕩又東為東溝皆屬六合縣界南岸自龍潭而東有斜臈洲太子洲洲外為

  老鴉夾又東為天寕洲皆句容縣境境内諸水分流入江斜溝尤為險要古中江在高淳縣

  北自蕪湖縣東流入又東入溧陽縣界自唐宋時築銀林五堰而水中斷建康志蕪湖縣南有支江

  俗稱為縣河流經縣市中東達黄池入三湖至銀林止所謂中江也自築銀林五堰中江不復東而