Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/149

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  宣歙諸水皆由蕪湖西出達大江故濱湖之地皆隄為圩田而中江亦漸隘狹按中江即元和志所

  謂蕪湖水非禹貢中江也黄天蕩在上元縣東北八十里宋建炎閒韓世中與全烏珠相持

  於此通鑑注大江過昇州界浸以深廣自老SKchar嘴度白沙横闊三十餘里俗呼黃天蕩秦淮

  源自溧水縣北西北流合諸水經上元縣東南入通濟水門横貫府城中西出江寕縣三山水門又

  西北沿石頭城西又西北入大江晉書王導渡淮使郭璞筮之卦成璞曰吉淮水絶王氏滅晉陽秋

  秦時所鑿故曰秦淮南史梁天監九年新作緣淮塘又陳禎明二年淮渚暴溢溧没舟乘元和志淮

  水源出華山在丹陽湖熟兩縣界西北流經林陵建康二縣之閒入江寰宇記淮水源從溧水縣西

  北流百五十里縈紆京邑之内至石頭入江延互三百里宋史乾道五年守臣張孝祥言秦淮水有

  三源一自華山由句容一自廬山由溧水一自茅山由赤山湖至府城東南合而為一流經上水閘

  入府城别為兩派正河自鎮淮新橋直注大江又府東門有順聖河正分秦淮之水自南門外直入