Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  瑜事必白瑜乃行瑜持大體不為苛細廷中稱其宣德八年進左副總兵鎮淮安董漕運累遷左

  軍都督僉事淮安瑜故鄉也人以為榮在淮數年有善政葉淇山陽人景泰進士授御史天順

  初石亨譖之下吏考訊無驗出為武陟知縣成化中累官大同巡撫孝宗立召為户部侍郎遷尚書

  哈密為吐魯番所陷守臣請給其遺民廪食處之内地淇曰是自貽禍也寢其奏姦民獻大名地為

  皇莊淇議歸之有司内官龍綬請開銀鑛淇不可帝從之後綬請長蘆鹽二萬引鬻於兩淮以供織

  造費淇力爭竟不納居户部六年直諒有執能為國惜財用每廷議用兵輒持不可乞休歸卒贈太

  子太保子䞇天順進士厯官刑部右侍郎以清操聞劉世安其先山陽人襲世職為衞指揮

  使勇敢善戰延綏用兵以戰功累遷都睿同知改左副總兵協守大同宏治中鎮甘肅與巡撫許進

  襲破吐魯番於哈密復其城而還進左都督安有膽智孝宗時稱良將焉卒贈廣昌伯楊文

  母喪廬墓晨奉櫛頮夕奉浣濯成化中旌王鋐山陽人父母及祖父母相繼殁俱躬負土成墳