Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/141

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  廬其墓三載刻木為像晨昏泣奠成化中旌韋斌山陽人成化進士官給事中嘗曰假彈劾

  以快私讐掇細微以賣公道吾所深恥出為福建學使衡鑒精明拒絶私情多所造就蘇勤

  安東人自其五世祖至勤六世同居不殖私財敦尚禮義成化間旌為義門朱勇安東人五

  世同居宏治間旌丁震山陽人自其高祖父義以來五世同居正德中旌蔡昂

  人少穎異嗜讀書每假人書一覽成誦正德甲戌進士在史館幾三十年有聲於時厯官禮部侍郎

  有頤貞堂集潘塤山陽人正德進士授工科給事中性剛決彈劾無所避論都御史王鼎南

  京兵部尚書劉機鼎竟罷去復劾保定巡撫甯果天津督兵御史陳天祥貪暴詔俱召還乾清宫災

  塤上疏切諫報聞遷兵科都給事中以爭右都督毛倫襲廕事中㫖外調開州同知嘉靖七年累官

  右副都御史巡撫河南潞州巨盜陳卿為亂山西巡撫討賦無功敕塤㑹𠞰大破之捷聞帝將大賚

  適以他事罷去及給事中夏言覈上平賊功塤為首桂萼惡之但賚銀幣而已陳斗南