Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  唐書地里志晉於皖縣置懷寕縣並晉𤋮郡隋改為𤋮州又為同安郡武德四年改為舒州以懷寕

  為州治舊志南宋為安慶府治端平三年元兵入安慶尋引去時以城去江遠控禦為難乃徙治羅

  刹洲而故城遂廢元至治三年始復分懷寕縣之清朝玉照二鄉于故城置縣名曰潛山吕亭

  廢縣在桐城縣東北宋書志文帝元嘉二十五年以豫郡蠻民立吕亭縣屬晉𤋮郡後省明帝

  太始二年復立南齊書州郡志廬江郡吕亭左縣建元二年割晉𤋮屬寰宇記有吕亭山在縣北十

  七里縣志在縣北十五里相傳吕蒙駐師于此今置驛太湖舊縣在太湖縣東北寰宇

  記劉宋武帝置元嘉二十五年泰始二年復置舊在龍山太湖水之側因為縣名元嘉末年以縣

  居山險移就平原去舊縣三十八里至北齊時行臺左丞盧潛更修故太湖城立為龍安郡以太湖

  東陳二縣屬焉陳太建五年郡及東陳縣並廢舊志故縣在縣東北二里即今東嶽廟也東陳

  廢縣在太湖縣東四十四里太平寰宇記齊建元二年置屬龍安郡陳太建五年青城