Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


  廢縣在太湖縣東新唐書志武德四年析太湖置青城荆陽二縣七年省青城入荆陽八年省

  荊陽入太湖寰宇記青城廢縣在太湖縣東四十里本曹魏將曹仁所築黄初元年廢唐武德四年

  大使鮑安仁復置七年廢荆陽廢縣在太湖縣東四十五里其城依據山險縣志青城今名上格城

  松兹廢縣在宿松縣北漢侯國屬廬江郡後漢省漢書王子侯表松兹戴侯霸六安共王

  始元五年封寰宇記宿松縣在舒州西南一百六十里本漢皖縣地元始中為松兹縣縣志有故

  縣在今縣北五十里其地曰仙田有嘉禾無種自生故名又有舊縣埠在縣東北三十五里其河亦

  曰舊河 按魏晉所置之松兹在今霍邱縣東十五里晉僑置之松兹一在今江西九江府德化縣

  西一即今湖北荆州府松兹也與此不同宜城即今府治宋史志安慶端平三年移治羅刹

  洲又移治楊槎洲景定元年改築宜城景定建康志宜城者雁汉對岸一要害處呉魏相拒時嘗設

  疑城于此其後訛疑為宜故襲稱宜城其地山從北來分為七枝中短外長自西南以及東有大江