Page:Sibu Congkan Xubian135-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-037.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  修宋遼金三史王幼學望江人博覽經史宗程朱之學至元間躬耕慈湖之坂與學者講道

  不輟纂述朱子綱目為集覽五十九卷學者稱慈湖先生陳道夫懷寕人余闕守安慶時辟

  道夫為本縣尹甚得民和及陳友諒破城與闕同死賈良宿松人工文章篤於風義余闕嘗延

  入署訓其子弟闕闔門殉節良為文紀其事後藉以徵信焉︹明︺曹鏞懷寕人母病割臂肉

  以療者三皆𫉬愈妻王氏亦刲肉以療姑疾洪武中旌表方法桐城人為四川都司斷事以方

  孝孺黨逮入京語家人曰至安慶告我次望江家人以告再拜於舟中曰我得望先人鄉可矣遂沈

  甘霖懷寕人洪武中舉人建文時官御史成祖破京城與同官諸城謝昇俱不屈被誅霖

  從容就戮子孫亦不復仕 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍柳升懷寕人初為燕山䕶

  衞百戸累遷左軍都督僉事永樂中從定交阯還封安遠伯捕倭青州海中大破倭追至白山島從

  北征以神機火器為先鋒礮發震數十里每矢洞二人大敗敵進封侯仍世伯總京營兵帝凡五出