Page:Sibu Congkan Xubian135-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-037.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  塞升皆從有功宣德初復討交阯叛寇黎利敗殁升質直寛和善撫士卒正統中贈融國公諡襄敏

  吳昇懷寕人宣德進士擢工科給事中遇事敢言閩浙間礦徒為盜勢甚熾授昇浙江右參議

  督兵往緝至則捕其酋斬之撲其黨不二載賊屏息政績著聞後致仕檀郁桐城人幼孤母

  汪氏守節郁事甚謹及母卒貧無以𦵏或贈以山多石不可穴夢神告以湧泉穴得之山麓遂葬而

  結廬焉忽石罅出泉喪畢而涸正統中旌表俞鑑桐城人由進士授職方主事扈從英宗北

  征死土木之雞方祐桐城人天順進士擢御史巡按畿輔錦衣官校憚其風裁為歛戢再按廣

  西蠻逼桂林城中兵少祐令兵出東門入南門貿甲易械如是數四蠻相顧錯愕遂遁巡撫吳楨隱

  匿軍情祐劾罷之風采甚著成化初以事廷杖終桂林知府吳本清懷寕人為諸生母喪

  廬墓有甘泉芝艸之瑞成化中賜旌方向祐從子成化進士擢給事中宏治初疏劾大學士劉

  吉依附固寵徐溥巧圖進用尚書周宏謨善逢迎而詆宦官陳祖生輩尤力竟為宦官所陷下獄謫