Page:Sibu Congkan Xubian138-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-040.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   也元和志利國山在南陵縣西一百一十里出銅供梅根監寰宇記銅官山在銅陵縣其山兼出綠

   𥖎礦九域志銅陵縣有利國山縣志銅官山昔取銅賦南唐置利國場後改為銅官場宋置利國監

   𡻕久銅乏場廢山麓有泉曰惠泉其東為寳山有滴玉泉石耳山在銅陵縣南二十里兩峯

   並聳雲覆即雨上有石高丈許名仙姑臺亦名真人峯長龍山在銅陵縣南去大通鎮十

   餘里周四十里馬仁山有二一在銅陵縣南七十里有仙合韜玉等峯又有望江石一在縣

   東北接繁昌縣界望江山在銅陵縣北三里路達荻港登之可望大江鵲頭山

   在銅陵縣北十里左傳昭公五年楚以諸侯伐吳吳人敗諸鵲岸劉宋元嘉末武陵王駿自尋陽東

   討元凶劭軍於鵲頭梁承聖初王僧辯討侯景遣侯瑱襲南陵鵲頭戌尅之唐武德七年李孝恭討

   輔公柘拔其鵲頭鎮元和志鵲頭鎮在南陵縣西百十里即春秋時鵲岸沿流八十里有鵲尾洲吳

   時屯兵處通鑑注鵲頭在銅陵鵲尾在舒城鵲尾洲者江中之洲也南安山在石埭縣南三