Page:Sibu Congkan Xubian138-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-040.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  里有龍頭泉蘆山在石埭縣南十五里東連鳯凰山南接穰嶺巖深林密隱者多結廬於此

  蓋山在石埭縣南三十里隋志涇縣有蓋山元和志蓋山在涇縣西南二百八十里下有舒姑

  泉輿地紀勝屹立河濱望之如蓋故名鳳城山在石埭縣西南二十里清流繞其左蓋山

  障其前玉几環其右中峯挺立兩阜相翼而下西南石崖下有船渡潭水深莫測五溪山

  在石埭縣西南一百二十里上有五溪合流而下土肥美中多巨木金城山在石埭縣西二

  里勢如羅郭因名萬春山在石埭縣西五里自九華發脈由仰天堂向東南而下圓墩小

  埠纍纍如走珠松木蓊翳花鳥四時雨臺山在石埭縣西十五里仰對黄山俯臨清溪有七

  十二折奇峯四列向石蓮花峯頂平如掌又名海獅山儲山在石埭縣西四十里自龍巖過

  峽由卸甲嶺而來巍然高聳少南曰金竹山壩山在石埭縣西七十里府志山有龍王洞亦

  名太白巖空洞可容數十人有石門石臺慈雲山在石埭縣西一百三十里有慈雲洞約三