Page:Sibu Congkan Xubian138-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-040.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 時流寇張獻忠寇蜀屢犯瀘瓊守禦甚固後以力屈被執大罵不屈死妻舒氏亦自裁事聞贈太僕

 寺卿妻贈淑人 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈佘 銅陵人任湖廣隨州州判署州

 事㑹流寇突至破州城索印不與罵賊死 本朝乾隆四十八年  賜諡節愍湯文瓊

 石埭人性至孝父母殁廬墓終喪讀書曉大義以貧走京師時流寇日熾文瓊以布衣憤切時事並

 疏陳備禦之䇿不報及聞賊陷京師乃大書報國二字於館壁又書位無文丞相之位心有文丞相

 之心二語自經死福王時以給事中熊汝霖疏奏贈中書舍人 本朝乾隆四十一年  勅賜

 陳公誥貴池人幼工文崇禎十七年五月聞變自經死 本朝乾隆四十一年

 勅賜入祠吳應箕貴池人與同邑劉城齊名並負用世才博覽羣書應箕北遊汶潁南渡呉

 越所至戸外屨恒滿寓金陵督師侯恂辟為監紀不就阮大鋮居南京倡流言鼔煽人心應箕為南

 都防亂公揭討之南都不守竟慷慨就死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠節城崇禎中膺薦