Page:Sibu Congkan Xubian138-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-040.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 不就著嶧桐全集古今名賢年譜等書吳大榴 吳世煜俱青陽人大榴父喪

 力不克葬厝淺土萬厯時山溪驟漲大榴捍父棺隨漂去至死棺鐶猶在手世煜父大揩福王時左

 兵肆掠𫉬大楷將殺之世煜請以身代乃𥼶大楷而脅世煜徇富家不從遂遇害兩孝子祔祀家祠

 標其主曰孝烈馬應魁貴池人初為小將史可法拔為副總兵每戰披白甲大書盡忠報國

 四字於背 大兵南下應魁從帥援可法於高郵戰死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍又

 同縣人總兵曹大鎬總兵汪思誠俱福王時殉節 本朝乾隆四十一年  賜大鎬諡忠節思

 誠諡節愍桂有煃石埭人以歲貢授江西撫州府學訓導 大兵入撫州有煃自縊死又池

 州諸生吳穉明亦福王時聞 大兵南下殉節 本朝乾隆四十一年  勅賜入祠

 ︹本朝︺曹誠青陽人以貢厯寕州知州勤於其職康熙三年土司昌言作亂寇寕州誠盡力守禦

 城陷被害蘇汝霖石埭人順治壬辰進士授寕波府推官長於聽斷時 大兵征舟山有轉