Page:Sibu Congkan Xubian139-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-041.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  爲州西南廬江縣東漢縣也後漢廢樂成靖王子萇改封爲臨湖侯國于此宋廢州志臨湖廢縣今

  爲臨湖圩在州西南八十里臨壁山下蘄縣故城在今巢縣𣈆僑置南譙郡治山桑縣

  又置蘄縣屬焉隋改蘄爲襄安縣唐又改襄安爲巢縣舊志有譙郡城在縣東南二十里今爲南譙

  居巢故城在巢縣西南尚書成湯放桀于南巢又周武王時巢伯來朝芮伯作旅巢

  命春秋文公十二年夏楚人圍巢昭公二十四年呉滅巢史記楚平王十年太子建母在居巢秦爲

  居巢縣亦曰居鄛後漢永平中徙封劉般爲居巢侯國建安二十二年曹操軍居巢東𣈆後廢寰宇

  記古居巢陷爲巢湖又有桀王城在縣治卧牛山北今爲紫微觀 按舊志云居巢故城在巢縣東

  北五里據寰宇記古居巢城陷爲巢湖巢湖在巢縣西南十五里則以爲在東北非也春秋杜注廬

  江六縣東有居巢城水經注古巢國即巢澤也槖臯故城在巢縣西北一名㑹吳城春秋

  呉邑哀公十二年公會呉於槖臯漢置槖臯縣屬九江郡後漢省三國呉志朱桓傳黄武元年曹仁