Page:Sibu Congkan Xubian139-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-041.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  遣其子泰攻濡須城自將萬人留槖臯杜預左傳注槖臯故城在浚遒縣東南括地志在巢縣西北

  五十六里宋紹興十一年烏珠陷廬州屯柘臯為劉錡所敗即此 烏珠舊作兀术今改正 按漢

  志槖臯浚道二縣屬九江郡後漢省槖臯入浚遒故杜注云在浚遒東南今巢縣北有柘臯鎮舊説

  謂槖音近拓拓又𩔖柘展轉致訛考春秋釋文槖音章夜反是槖字本有柘音可證今巢縣之柘臯

  即古槖臯矣潁川廢郡在巢縣東南劉宋僑置屬南豫州南齊初屬豫州境後省水經

  注竇湖水東出為後塘塘上有潁川僑郡故城無為廢縣今無為州治宋縣也寰宇記無

  為州軍本廬州巢縣之無為鎮曹操征孫權築城于此攻呉無功因號無為城臨濡須水上壖也㝷

  為無為監為江淮之要津熙寕三年析巢廬江二縣地置無為縣明初省縣入州州志無為縣本唐

  巢縣之城口鎮故址今在州西三里花家疃扶陽廢縣在無為州西北接巢縣界晋末

  僑置屬南譙郡宋齊因之後省唐武德三年復置屬巢州七年廢開城廢縣在無為州