Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  行省明初為廣興府改縣曰廣陽洪武四年改府

  為州仍曰廣德十三年以州治廣陽縣省入直隸

  南京

 本朝初屬江南左布政使司康熈六年分屬安徽布

  政使司領縣一

  建平縣在州西北九十里東西距八十五里南北距一百四十里東至本州界四十五里西

  至寕國府宣城縣界四十里南至寕國府寕國縣界九十五里北至江蘇江寕府高淳縣界四十五

  里東南至寕國縣界五十里西南至宣城縣界四十里東北至江蘇鎮江府溧陽縣界四十里西北

  至高淳縣界四十里漢故鄣縣地三國吳廣德縣地梁陳石封縣地隋綏安縣地唐廣德縣地宋端

  拱元年析置建平縣屬廣德軍元屬廣德路明屬廣德州 本朝因之