Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  之乃遣出齊亡卒壺關令樊遜字孝謙北猗氏人父衡性至孝喪父負土成墳朝夕號慕遜少

  好學專心典籍天保中舉秀才第一七年詔令校定秘府書籍左僕射楊愔重其文特奏為員外將

  軍遷員外散騎侍郎卒薛元潁汾除人廉謹有義信起家永安王叅軍行秀容縣事有清

  名累轉定州别駕舉清平勤幹除漁陽太守︹周︺皇甫遐字永賢汾陰人少喪父事母以

  孝聞遭喪廬墓負土為墳食粥枕土形容枯瘁營墓之初有鴟烏各一徘徊悲鳴不離墓側若助遐

  者遠近競以米麪遺之受而不食以營佛齋郡縣表上其狀詔旌異之薛端字仁直有志操

  勵精篤學年十七司空高乾邕辟為叅軍㝷棄官歸里魏孝武西遷文帝引端同行累遷吏部郎中

  端性强直不避權貴文帝嘉之久處選曹有人倫之鑒擢用皆得其才進授吏部尚書加侍中開府

  儀同三司爵為侯孝閔帝踐祚進爵為公卒諡曰質薛慎字伯護聰弟和之子好學能屬文善

  草書起家丞相府墨曾叅軍文帝于行臺省置學以慎為學師又為宜都公侍讀六官建累遷御伯