Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   中大夫保定中出為湖州刺史政聲大著尋為蕃部中大夫卒裴祥俠之子性忠謹有理劇才

   官司倉下大夫居父憂以毁卒樊深字文深猗氏人事繼母甚謹從師于河西講習五經晝夜

   不倦魏永安中以軍功累遷中散大夫孝武西遷樊王二姓舉義為東魏所誅深父保周叔歡周並

   被害深墜崖傷足絶食再宿得一簞餅念繼母老癉乃弗食夜中匍匐尋得母以饋改姓易名游學

   汾晉閒習天文算法之術文帝平河東贈保周及歡周官深歸𦵏其父負土成墳文帝置學東館以

   深為博士累官縣伯中大夫加開府儀同三司後乞骸骨歸朝廷有疑義常召問焉樂遜

   賢猗氏人㓜從徐遵明受經文帝召遜敎授諸子閔帝踐祚除秋官上士轉小師氏下大夫自譙王

   檢以下並行弟子之禮天和中復命在露門敎授皇子大象初累遷開府儀同大將軍授東揚州刺

   史進爵崇業郡公遜性柔謹寡交遊立身以忠信為本通經術善訓導有牧人理務才然不自矜尚

   學者以此稱之柳遐字子昇解人篤文好學動合規矩仕梁為尚書功論郎岳陽王蕭詧于襄