Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  以私害公大厯中卒薛播寳鼎人擢進士第累授殿中侍御史遷武功萬年令温敏而裕與人

  交有常李栖筠崔祐甫並器之以禮部侍郎卒子公達進士第佐鳳翔軍帥常集射設的高數十尺

  一軍莫能中公達三射連中之帥不喜乃自免去終國子助敎裴冕字章甫河東人王鉷為京

  畿採訪使表署判官明鋭果于事衆號稱職明皇入蜀詔皇太子為天下兵馬都兀帥拜冕御史中

  丞兼左庶子副之從至靈武力勸太子正位號以安社稷太子即位進中書侍郎同中書門下平章

  事兩京平封冀國公後坐法徙灃州大厯中以郭子儀言還冕于朝拜左僕射仍輔政卒贈太尉配

  享肅宗廟董晉字混成虞鄉人大厯中李涵送崇徽公主于回紇署判官回紇恃功見使者倨

  因貴問歲市馬而歸賄不足涵懼目晉晉對詞直衆皆南面拜不敢有言還遷秘書少監德宗時以

  國子祭酒宣慰恒州至河中李懷光應朱泚反晉説之懷光喜且泣遂不助泚累遷門下侍郎同平

  章事出為宣武節度副大使知節度事謙愿儉簡無所更張軍以麤安卒諡恭惠孫居中善詩為張