Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  籍所薛珏字温如寶鼎人以蔭為懿德太子廟令累遷楚州刺史為觀察使所惡左授峽

  州刺史建中初命使者巡察官吏李成狀珏之簡趙贊言其廉盧翰稱其肅于是拜中散大夫厯司

  農卿時詔舉堪刺史縣令者百人宰相欲校以文辭珏曰求良吏不可責文學宜以愛察之心為本

  宰相多其計所用皆稱職終嶺南觀察使子存慶字嗣德及進士第為給事中與韋宏景封駮詔書

  時稱其直樊澤字安時河中人舉賢良方正擢左補闕有武功喜兵法累遷山南東道節度使

  數與李希烈角禽其驃將賊氣沮縮遂取唐隨二州貞元中加檢校尚書右僕射卒謚曰成

  晟解人敏六世孫父潭尚和政公主官太僕卿晟年十一居父喪以孝聞代宗時拜檢校太常卿

  德宗立親信用事朱泚反從帝至奉天自請入京帥説沮賊黨謀洩泚捕繫獄夜半坎垣毁械亡歸

  奉天帝為流涕累遷山南西道節度使入為將作監使回鶻冊立可汗責以無禮棄信可汗及諸貴

  人皆跪伏成禮還遷左金吾衞大將軍封河東郡公晟敏于辯下士樂施憲宗嘗稱其賢云