Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  事不可輒執敕不下憲宗悦遣使勞之拜御史中丞劾浮圖鑒虚關通姦狀得贓數十萬當以大辟

  詔釋之存成以死爭卒抵罪性和易于人無所不容及當官毅然不可奪子廷老及進士第累官給

  事中在公卿閒偘偘不干虚譽推為正人薛苹寶鼎人父順奉天尉與楊國忠有舊及用事將

  引之輒謝絶苹以長安令厯虢州刺史憲宗時擢湖南觀察使徙浙東以治行遷浙西加御史大夫

  封河東郡公所居守法度務在安人所衣綠袍更十年至緋衣乃易聲樂不聞於家得祿即分散親

  故而無餘藏除左散騎常侍致仕卒諡曰宣子膺太和初為右補闕内供奉其弟齊佐興元李絳幕

  府絳遇害齊死于難膺聞不及請馳赴之哀甚聞者垂泣後厯工部員外郎胡証字啟中河

  東人舉進士第累官諌議大夫元和中黨項屢擾邊而單于都護府累更武將職事廢証以儒而勇

  選拜振武軍節度使太和公主嫁回鶻以檢校工部尚書為和親使舊制行人有私覿官証請檢受

  省費以絶鬻官之濫回鶻屢欲屈脅之証固不從訖不辱命拜嶺南節度使卒趙匡字伯循河