Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  中人與陸淳啖助同解春秋後學宗之薛戎字元夫寶鼎人客毗陵陽羡山劉冕為福建觀

  察使辟佐其府馬總貶泉州别駕冕欲陷總附倖家使戎攝刺史按其罪戎不從冕怒囚之他館環

  兵脅辱之累月戎終不為屈㑹冕死得解累遷浙東觀察使戎為吏不尚約束詭名譽有善歸之所

  部故居官時無灼灼可驚者已罷則懷之悉俸廪賙濟内外親無疏遠皆歸之弟放端厚寡言第進

  士累擢兵部郎中穆宗為太子拜侍讀既即位常問學經安得其要對曰論語六經之菁華孝經人

  倫之本人知孝慈則氣感和樂也帝然之終江西觀察使謚曰簡樊宗師字紹述澤之子

  始為國子主簿擢軍謀宏逺科厯緜絳二州刺史皆有德于民進諌議大夫未拜卒宗師家饒于財

  悉散施婣舊賓客妻子告不給宗師笑不答力學多通解所著述甚多韓愈稱宗師議論平正有據

  嘗薦其材云馬存亮字季明河中人元和時累擢左神策中尉軍所籍凡十餘萬料練尤

  精伍無罷士部無冗員敬宗初張韶之變上驚入左軍存亮出迎捧帝足泣負而入以五百騎往迎