Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  二太后比至而賊已斬關入清思殿存亮遣神䇿諸軍討殺賊遲明盡捕餘黨車駕還宫一時功最

  高乃推委權勢求監淮南軍太和中以右領軍衞上將軍致仕封岐國公存亮逮事德宗更六朝資

  端畏善訓士始去禁衞衆皆泣唐世中人以忠謹稱者西門季元嚴遵美及存亮三人而巳

  晦字日彰括之孫進士及第累擢諫議大夫武宗時趙歸真飾詐以罔天子御史平呉湘獄得罪

  宰相晦皆上疏極言不少回縱大中中遷御史中丞以太子賓客分司卒謚曰肅司空圖

  字表聖虞鄉人父輿有風幹大中時户部郎中圖咸通末進士累官禮部郎中黄巢陷長安將奔不

  得前圖弟有奴段章者陷賊執圖手曰我所主張將軍喜下士可往見之無虚死溝中圖不肯往章

  泣下遂奔咸陽間關至河中昭宗遷洛陽柳璨希賊臣意誅天下才望詔圖入朝圖陽堕笏趣意野

  耄璨知無意人世乃聽還圖本居中條山王官谷有先人田遂隱不出時冦盜所過残暴獨不入王

  官谷土人依以避難朱全忠已篡召爲禮部尚書不起及哀帝弑圖不食而卒薛廷珪