Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   禎十七年闖賊陷城索餉于宣自縊薛數日不食聞賊擊門亦自縊又同州喬及芳妻張氏喬振翰

   妻楊氏王𠖥妻楊氏妾薛氏皆以流賊至死姚在陞妻胡氏臨晉人闖賊將及蒲

   胡謂子婦李氏曰生而失節不若死遂將㓜子付乳母投井李即繼之李世昭妻王

   氏臨晉人闖賊入境王避難峩嵋原土穴中賊搜獲驅出據地不起賊呵之且脅以刃王曰頸可

   斷義不可辱賊曳之行十餘步乘閒投深崖死郭建極妻孫氏榮河人年十七闖賊

   亂匿山穴中賊搜得見孫美牽其手孫奮力脫之投崖下死喬拱秀妻令狐氏

   猗氏人崇禎初拱秀父應甲卒偕妻被逮吏迫就道手推令狐拂其指令狐憤然作色曰吾指豈為

   賊汚耶遽引刀斷之郝伯江義女猗氏人適張有春年十七遭闖賊之亂抱子匿井中

   賊以火薫之不出竟死亷名揚妻陸氏猗氏人闖賊亂陸同母劉氏逃匿為賊所

   得誘之不從脅載馬上行陸輒自投下罵不絶聲賊遂殺之