Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  時或實有此而蒲州府志所載怪異特甚蓋皆無徴者也常醜女蒲州常志女貌陋有瘡疥

  醫藥弗瘳及筓無聘者一日出外以裳蒙首居人畏其裸而避之浴于池出則體如玉身不著地冉

  冉騰空而去︹五代︺︹漢︺僧善住河東普救寺寺初名西永清院乾祐元年招討使郭威

  督諸軍討李守貞周歲城未下召善問之對曰將軍若𤼵善心城必克矣威折箭為誓異日城破不

  戮一人遂易今名︹金︺劉志淵字海南萬泉人事親至孝夙慕神仙道自號元冲子後遇

  長春真人于棲遊菴值金亂避兵棉山獨不罹害夀七十九︹元︺董鐵驢萬泉人通遁術

  行歩如飛倐忽數百里人不之見後尸解仙去︹明︺洪濟猗氏靈巖寺僧有道行演通大小乘

  法遊金陵太祖登極前風雨彌旬上不懌募有能止者洪濟應詔杖錫一呪即便開朗上大悦為印

  經一藏給傳以歸化骨于本寺房景圓臨晉人號睡松子少精書算主案牘被督遂棄家入

  中條山修道閉關十餘年糧絶出山宿虞鄉村之扁鵲廟夜有真人口授先天真訣遂往汾北麻衣