Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  山黙坐二十一年移居平陽之姑射山洞虎狼皆馴服旬月不炊成化中沐浴端坐而逝大陳

  猗氏太清觀道士也與姪小陳皆得道術蹤跡人莫能測常夏月碾麥戲語人曰日甚烈宜入碾中

  避之遂喝碾開而入一日題詩壁閒止留空室莫知所往高籙猗氏人于孤山採藥常遇劉海

  蟾授長生訣坐卧一窰寒暑不出後村人欲甃池忽出曰此萬古利也當為若置石授人一鞭入山

  驅石若飛官聞之欲以妖治遂自擇地入棺一夕葬畢妻子俱莫知所在

 ︹土產︺布府境俱有出榮河縣者佳元和郡縣志河中府賦麻布出府境以麻為之寰宇記

  河中府産經紙出永濟縣以免毫為之佳者不減湖州所造府境俱有小者種倍甘經

  冬不敗雍正初常入貢後罷之出虞鄉縣一名虞梨大者如升唐書地理志河中府貢鳳栖梨

  竹府境獨有抽萌甚細以地近西南故蒔得長焉 按隋書地理志河東縣有酒官唐書地理志

  河中府土貢氈𪌭扇龍骨𬃷又河東縣有芳醖監汲河以釀武德三年貞觀十年廢元和志河中