Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   至寕鄉縣界一百里漢兹氏縣地三國魏移置中陽縣屬西河郡晉初因之永嘉後省入隰城後魏

   太和十七年分置永安縣仍屬西河郡永安中又置顯州及建平等四郡北齊後周時州郡皆廢隋

   仍曰永安縣屬西河郡唐屬汾州貞觀元年改曰孝義五代因之宋太平興國元年改曰中陽後復

   為孝義熙寕五年省入介休元祐元年復置屬汾州金元因之明屬汾州府 本朝因之平遥

   縣在府東八十里東西距一百五里南北距九十里東至太原府祁縣界六十里西至汾陽縣界

   四十五里南至沁州沁源縣界六十五里北至太原府文水縣界二十五里東南至沁州武鄉縣界

   六十里西南至介休縣界三十里東北至祁縣界二十五里西北至文水縣界二十五里漢置京陵

   縣屬太原郡後漢及晉因之後魏徙平陶縣於此改曰平遥仍屬太原郡隋屬西河郡唐武德元年

   屬介州貞觀元年屬汾州五代宋金因之元初屬太原府至元二年還屬汾州明屬汾州府 本朝

   介休縣在府東南七十里東西距八十里南北距八十里東至平遥縣界五十五里西