Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  至霍州靈石縣界二十五里南至靈石縣界五十里北至孝義縣界三十里東南至沁州沁源縣界

  六十里西南至靈石縣界二十五里東北至平遥縣界三十里西北至孝義縣界二十里漢置界休

  縣屬太原郡後漢因之晉曰介体改屬西河國後省後魏太和八年復置仍屬西河郡孝昌中僑置

  定陽郡東魏兼置平昌縣後周改郡曰介休省介休縣入平昌隋開皇初郡廢十八年又改平昌曰

  介休屬西河郡義寕元年復於縣置介休郡唐武德元年改曰介州貞觀元年州廢屬汾州五代宋

  金因之元初屬太原府至元二年屬汾州明屬汾州府 本朝因之石樓縣在府西少

  南二百五十里東西距一百七十里南北距八十里東至隰州界八十里西至陜西綏德州清澗縣

  界九十里南至隰州界三十里北至寕鄉縣界五十里東南至隰州界五十五里西南至隰州永和

  縣界四十里東北至寕鄉縣界一百二十里西北至綏德州界一百十里漢置土軍縣屬西河郡後

  漢省後魏太平眞君九年置嶺西縣兼置吐京郡太和二十一年改縣曰吐京隋開皇初郡廢屬隰