Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  入學額數八名臨縣學在縣治東南元至正中建在東郭明永樂中徙建於故址東南嘉靖

  中又遷今所崇禎中燬 本朝順治三年重建康𤋮二十七年修入學額數十五名永寕州

  學在州治東南隅明洪武中建宏治正徳中再建 本朝康熙十九年雍正五年重修入學額

  數十二名寕鄉縣學在縣治東南舊在縣西城下明嘉靖中移建今所崇禎末燬 本朝

  順治八年重建康熙三十八年修入學額數八名西河書院在府治東南隅 本朝康

  熙中仰高書院在汾陽縣治西明嘉靖中督學周宣建綿山書院

  休縣 本朝乾隆三十六年建鳳山書院在臨縣治東南本朝康𤋮中建 龍 山

  書院在永寕州治北 本朝乾隆中建 按舊志載卜山書院在汾陽縣北十里大村元季里

  民樊宗英建子夏祠於隱泉山賜額卜山書院明萬厯中邑人復於學 偏創書院仍以卜山名之

  今廢謹附記