Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  村為漢高帝駐蹕處一在州東北郊外為宋太祖駐蹕處上虒亭在州城東南一名斷梁城

  漢書地理志銅鞮縣有上虒亭水經注銅鞮水又東逕故城北城在山阜之上下臨岫壑東西北三

  面岨袤二里世謂之斷梁城即故縣之上虒亭也元和志斷渠城在銅鞮縣東北三十里鐵冶

  在沁源縣東北寰宇記大通監管東西二冶東冶在綿上縣縣志縣境鐵鑛鑪凡五一在縣西柏子

  鎮其四曰王陶鎮水峪村大峪村柴子坪俱在縣北百里

 ︹關隘︺綿上關在沁源縣北八十里又唐書地理志沁源縣有柴店關久廢昂車關

  在武鄉縣西門外魏書地形志上黨郡𣵀縣有昂車關唐書地理志武鄉縣有昂車關縣志縣西關

  外有下關村小漳水所經相近又有上關村即古昂車關故址一作卬車關又名芒車關南關

  在武鄉縣西北一百二十里西北與太原府祁縣之龍舟北關相接號南北關一名南關鎮九域志

  武鄉縣有南關鎮宋史姚古傳古進軍復隆德府威勝軍扼南北關縣志與祁縣之北關相去十五