Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/158

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  宗即位升學士復引疾還家仁宗即位召見於行在疏言九事謙文章醇厚學者宗之號野齋先生

  王閏須城人父性乖戾閏左右承順甚得其歡心父嘗卧疾夜燃長明燈室中火延籬壁間閏

  聞火聲驚起馳救火已熾煙焰蔽寢户閏⿱㓁大 -- 𥤮入火中解衣𫎇父抱而出肌體灼爛而父無少傷一女

  不能救遂焚死王構東平人父公淵遭金末之亂其兄三人挈家南奔公淵獨誓守死墳墓卒

  得存其家而三兄不知所終構少頴悟風度凝厚學問該博至元十一年授翰林國史院編修官時

  遣丞相巴顔伐宋先下詔讓之命構屬草以進世祖大悦成宗立為學士叅議中書省事時有請搜

  括田賦者構與平章何榮祖力言其不可得不行武宗即位召拜翰林學士承㫖卒構厯事三朝練

  習典故凡謚冊之文皆所撰定朝廷每有大議必咨訪焉喜薦引寒士所辟數十人皆有名於時

  巴顔舊作伯顔今改正耶律有尚家東平受業許衡之門稱高第弟子其學邃於性理

  而尤以誠為本儀容詞令動中規矩至元八年兼國子祭酒奏以門人十二為齋長有尚其一也